Biệt Thự Anh Hoàng – Nha Trang

Địa điểm : Nha Trang, Khánh Hòa
Phạm vi công việc : Thi Công
Năm : 2020