Biệt thự Chị Tiền- Nha Trang

Địa điểm : Nha Trang, Khánh Hòa
Phạm vi công việc : Thiết kế, Thi Công
Năm : 2021