Biệt Thự KĐT Mỹ Gia – Chị Hồng

Địa điểm : Nha Trang
Phạm vi công việc : Thi công
Năm : 2021