Căn Hộ 72 Mường Thanh số 4 Trần Phú, Nha Trang

Địa điểm : Nha Trang , Khánh Hòa
Phạm vi công việc : Thiết kế, Thi Công
Năm : 2020