Khách Sạn Paralia Nha Trang, Khánh Hòa

Địa điêrm : Nha Trang , Khánh Hòa
Phạm vi công việc : Thi Công
Năm : 2020

Các dự án liên quan