Nhà Phố 88 Thọ Lão – Hà Nội

Nhà Phố 88 Thọ Lão - Hà Nội
Diện tích sàn 35m2
Thiết kế bới công ty ST