Phòng họp + Phòng làm việc – Anh Hùng Nha Trang

Địa điểm : Nha Trang , Khánh Hòa
Phạm vi công việc : Thi Công